top of page

פרטים אישיים

בחירת קייטנה

תשלום

פתח תקווה

1. בחירת תאריכי פעילות:

במידה ואתם נרשמים ליותר מיום פעילות אחד, אנא בחרו את הימים אליהם תרצו להירשם.

הפרטים נקלטו

בחירת ימים:

2. בחירת מס' ימים לתשלום:

bottom of page