תקנון הרשמה לקייטנת "חושבים גליליאו":
 

 • קייטנת "חושבים גליליאו" מופעלת ומנוהלת ע"י חברת בראש חושב בע"מ.

 • ​בראש חושב בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשינויים ו/או תוספות לתוכנית הפעילות בקייטנה בהתאם לנסיבות ולשיקול דעתה המקצועי.

 • בראש חושב בע"מ שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השתתפותו של ילד אשר התנהגותו או מעשיו, שלו או של הוריו, יפריעו למהלך התקין של הפעילות ו/או יסכנו את הילד או ילדים אחרים.

 • בקייטנה לא מוגשת ארוחת בוקר- באחריות כל משתתף להביא מהבית.

 • שעות פעילות הקייטנה: 8:30-13:00 או עד 16:00 (בראש העין הפעילות מתחילה ב-8:00 / בפ"ת הפעילות מתחילה ב-9:00).

 • הלקוח יכול לבטל את ההרשמה עד 14 יום טרם מועד פתיחת הקייטנה.

 • במקרה של ביטול הרשמה ביוזמת הלקוח, ינתן החזר כספי, בניכוי 200 ש"ח דמי הרשמה לכל ילד.

 • החל מ-14 יום טרם פתיחת הקייטנה לא יתקבלו בקשות לביטולים ו/או להחזרים כספיים והלקוח יחויב בכל מקרה בתשלום מלא.

 • ביטול הרשמה לקייטנה יתבצע אך ורק בכתב, לתיבת דואר אלקטרוני royisade@gmail.com

  או בווטסאפ למספר 058-5333223. 

 • באחריות ההורה לוודא הגעת הבקשה לביטול למשרדי בראש חושב בע"מ- לא תתקבלנה פניות בע"פ.

 • לא ינתנו החזרים בגין היעדרות מהקייטנה מכל סיבה שהיא.

 • במקרה ותהיה מניעה חוקית לפתוח את הקייטנה עקב התפרצות מחלת הקורונה / משבר ביטחוני, יוחזר מלוא התשלום לנרשם, בניכוי 50 ש"ח עמלת אשראי וטיפול.

 • יתכן שתמונות מן הקייטנה, בהן מופיע ילדך יועלו לאתר האינטרנט/ דף הפייסבוק של בראש חושב בע"מ וכן יופיעו ע"ג פרסומים שונים של החברה (במידה ואינך מאשר סעיף זה, אנא ציין בטופס ההרשמה, בעמודת הערות, "לא מאשר שימוש בתמונות בני/בתי").

 • באישורי תקנון זה, הנני מאשר לבראש חושב בע"מ לשלוח לי מעת לעת מסרון/ הודעת ווטסאפ/ דוא"ל עם מידע אודות פעילויות נוספות של החברה .