top of page

מבצע הרשמת קבוצות

 • 400 ש"ח הנחה לנרשמים בקבוצה של 15 ילדים עד לתאריך ה- 31/5.
 • על מנת להנות מן ההנחה יש לפעול באופן הבא:

 1. להתארגן בקבוצה של 15 ילדים המעוניינים להירשם לקייטנה.

 2. לבחור ראש קבוצה אשר ישמש איש הקשר למול הקייטנה לצורך העברת פרטי משתתפי הקבוצה.

 3. ראש הקבוצה ישלח קובץ בפורמט המצורף ובו יצויינו פרטי כל 15 משתתפי הקבוצה.
  את הקובץ יש לשלוח לדוא"ל royisade@gmail.com או לנייד 058-5333223. 
  קישור להורדת הקובץ.

 4. לאחר מכן, אנו נשלח לכל משתתפי הקבוצה קישור להשלמת ההרשמה, כולל ההנחה.

 5. הקישור יהיה בתוקף ל-24 שעות ממועד השליחה.

 • הרכב הקבוצות שירשמו במסגרת מבצע זה הינו לצורך קבלת ההנחה בלבד.

 • השיבוץ בפועל בקבוצות הקייטנה יתבצע לפי שיקולי הנהלת הקייטנה, תוך התחשבות בבקשות ההורים. 

 • בכל שאלה בנושא ניתן לפנות לרועי 058-5333223

bottom of page