top of page

בחר באפשרות הרצויה

הרשמה לקייטנת הכפר הירוק- הנחת הייטקזון:

* מחזור א'- 21/7-1/8.
* מחזור ב'- 4-15/8.

הרשמה לקייטנת ראש העין- הנחת הייטקזון:

* מחזור ג'-4-15/8.

bottom of page