top of page

תשלום

הנחה מיוחדת ללקוחות המנויים על ירחון גליליאו צעיר

לביצוע תשלום לחץ על האפשרות הרצויה:

​​

 

* ההנחה הינה למנויי גליליאו צעיר בלבד.

* תוקף המבצע- עד ה- 9/6/22, כולל.

* ההנחה למנויים הינה לנרשמים למחזור פעילות מלא של שבועיים.

bottom of page